Att skriva en bok

Att skriva en bok innebär att skapa ett skriftligt skönlitterärt eller facklitterärt verk som vanligtvis är flera kapitel långt och bundet ihop som en enda volym. För att skriva en bok behövs oftast många steg, inklusive brainstorming av idéer, en struktur, forskning, bearbetning och revidering av innehåll och slutligen redigering och korrekturläsning.

Det kan vara både en kreativ och tillfredsställande process att skriva en bok, men det kan också vara utmanande och tidskrävande. Författare måste ta hänsyn till många faktorer, till exempel den avsedda publiken, bokens genre och stil, berättarbågen och karaktärsutvecklingen samt de teman och budskap som de vill förmedla till sina läsare.

Processen att skriva en bok kan variera beroende på den enskilda författaren och vilken typ av bok de skriver. Vissa författare kan ta många år på sig att slutföra en enda bok, medan andra kan skriva flera böcker varje år. Oavsett tillvägagångssätt kräver det ett betydande engagemang, disciplin och hårt arbete.

Hur många försöker skriva en bok varje år?

Det är svårt att bestämma det exakta antalet personer som försöker publicera sin egna bok varje år, eftersom det finns många olika sätt att publicera, inklusive traditionell publicering via ett förlag, självpublicering och andra typer av former.

En uppskattning som är gjord av Book Industry Study Group (BISG) kom fram till att mer än en 300 000 böcker publiceras varje år i USA via förlag. Om man då också räknar med alla självutgivna böcker hamnar siffran på över en miljon. Räknar man sedan med resten av världen går det att uppskatta att flera miljoner böcker publiceras varje år. Sammanfattningsvis går det att säga att väldigt många böcker publiceras varje år som alla tävlar om läsares uppmärksamhet.

Hur börjar man skriva en bok?

Att börja skriva en bok kan kännas som en både överväldigande och skrämmande uppgift, men det finns några steg du kan börja med för att komma igång. Här nedan finns 6 olika steg som kan hjälpa dig att komma igång.

1. Börja med en idé

Det första steget i att skriva en bok är att komma på en idé eller ett koncept som du brinner för. Det kan också vara en berättelse som du har tänkt på länge, ett tema som du vill utforska och utveckla, eller om du är expert på ett område som du vill dela med andra.

2. Sätt mål och skapa en plan

När du har en idé för din bok, sätt några mål och skapa en plan för hur du ska lägga upp skrivprocessen. Tänk på hur lång du vill att din bok ska vara, hur många kapitel du behöver och hur lång tid det kommer att ta dig att skriva ett första utkast.

3. Ta fram en disposition

Att ta fram en struktur och beskriva din bok kan hjälpa dig att organisera dina tankar och utveckla en karta för din berättelse. Detta kan vara en grundläggande översikt över de viktigaste punkterna i ditt koncept eller en mer detaljerad uppdelning av varje kapitel.

4. Börja med ett första utkast

Med ett mål, en plan och en disposition på plats så är det dags att börja skriva ett första utkast. Fokusera inte på att försöka få det perfekt, det viktiga är att få ner dina idéer på papper – och att se hur någonting tar form.

5. Bearbeta och redigera

När du är klar med ditt första utkast kan du ta dig tid att bearbeta och redigera din text. Det kan handla om att skriva om vissa delar, lägga till nya scenarion eller strama upp tempot och strukturen i berättelsen.

6. Samla in feedback

Det kan vara bra att få feedback på ditt arbete från personer i din tilltänkta målgrupp, skrivgrupper eller till och med en professionell redaktör. Detta kan hjälpa dig att identifiera områden som behöver förbättras och göra din bok starkare.

Kom ihåg att det är en process att skriva en bok, och det tar både tid och engagemang. Var inte rädd för att göra misstag eller experimentera med olika tillvägagångssätt tills du hittar det som fungerar bäst för dig.

Vad för typ av böcker kan man skriva?

Det finns en uppsjö av olika typer av böcker som går att skriva, allt från skönlitteratur och facklitteratur till poesi och mer. Här är några exempel på typer av böcker som du kan författa.

Fiktion

Inom fiktion finns romaner, noveller och novellsamlingar inom olika genrer som romantik, mysterium, sci-fi, fantasy och mer.

Facklitteratur

Med facklitteratur menas böcker om en mängd olika ämnen, som memoarer, biografier, historia, självhjälp, ekonomi, matlagning, resor och mycket mer.

Poesi

Här finns diktsamlingar, antingen skrivna av en enda författare eller en sammanställning av flera.

Barnböcker

Inom denna genre finns bilderböcker, tidiga läsare, kapitelböcker och mellanklass- och ungdomslitteratur.

Grafiska romaner

Med grafiska romaner menas serietidningar, manga och andra illustrerade verk som kombinerar både text och konst.

Självhjälp och välbefinnande

Inom självhjälp och andlighet finns böcker om personlig utveckling, meditation, mindfulness och andra ämnen som handlar om välbefinnande.

Konst och fotografi

Typiska exempel på böcker inom konst och fotografi är coffee table books, samlingar av konstverk och andra fotoböcker.

Denna lista gör inte anspråk på att vara komplett, och det finns många andra typer av böcker som man också kan välja att skriva. I slutändan handlar det mest om författarens egna intressen, färdigheter och inte minst till vilken målgrupp de riktar sig.

Det är vanligast att man förknippar författarskap med fiktion

Mall för att skriva en bok

Det finns tyvärr ingen fast mall eller formel för att skriva en bok, detta eftersom varje bok är unik och bör utformas på ett sätt som bäst passar författarens mål och den historia de vill förmedla. Det finns dock några allmänna riktlinjer och praxis som författare kan välja att följa när de skriver en bok.

Det är till exempel vanligt att författare börjar med att skapa en disposition eller en sammanfattning av sin berättelse. Detta kan hjälpa dem att organisera sina tankar, planera berättelsebågen (story arc) och se till att tempot och karaktärsutvecklingen är konsekventa genom hela boken.

Sett till bokens struktur finns det också flera olika tillvägagångssätt som man kan ta beroende på bokens genre och stil. Till exempel har skönlitterära böcker vanligtvis en treaktsstruktur som kallas för den klassiska dramaturgiska modellen. Denna har en introduktion, stigande handling, klimax, fallande handling och upplösning. Fackböcker kan ha en annan struktur, till exempel att börja med en introduktion, följt av kapitel om olika ämnen och till sist sammanfatta och avsluta.

Oavsett genre är det viktigt att man fokuseras på att skapa karaktärer som engagerar läsaren, skriva fängslande dialog och använda beskrivande språk för att skapa levande bilder och få liv i sin berättelse.

I slutändan är det bästa sättet att skriva en bok att hitta en process som fungerar för just dig och dina läsare, oavsett om det innebär omfattande planering och disposition, eller att skriva fritt och låta historien utvecklas av sig själv.

Program för att skriva en bok

Det finns många olika appar och program som kan användas för att skriva en bok. Här nedan finns några av de mest populära.

Microsoft Word

Word är ett populärt ordbehandlingsprogram som ofta används av författare. Det erbjuder en rad formaterings- och redigeringsverktyg och gör det enkelt att organisera långa dokument.

Google Docs

Google docs är ett nyare alternativ till Microsoft Word som är ett gratis, molnbaserat ordbehandlingsprogram som gör det enkelt att samarbete med andra. Det erbjuder många av samma funktioner som Word och kan nås från vilken enhet som helst med anslutning till nätet.

Scrivener

Scrivener är ett program som är utformat speciellt för författare och erbjuder en rad funktioner för att hjälpa till med organisation, beskrivning och forskning. Det är populärt bland de som vill skriva en roman eller ett manus.

Ulysses

Ulysses är ett annat program som är speciellt utformat för författare, med fokus på distraktionsfritt skrivande och struktur. Det erbjuder ett rent, minimalistiskt gränssnitt och enkel navigering mellan sektioner och kapitel.

Grammarly

Grammarly är ett skrivverktyg som kan hjälpa till med grammatik och stavning. Det kan användas som ett webbläsartillägg eller som ett fristående program och kan vara till hjälp för författare som vill förbättra kvaliteten på sitt skrivande.